Translation glossary: Law/Patents - Law (general) / UE

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 1,148
Next »
 
"Content-Specific Licence Terms"warunki licencji obowiązujące w stosunku do konkretnych materiałów 
English to Polish
"non-marriage"związek nieuznany jako małżeński 
English to Polish
"operatively connected"połączone funkcjonalnie 
English to Polish
"outstanding changes"niedokonane/pozostałe zmiany 
English to Polish
"use" technologytechnologia "zastosowania" 
English to Polish
(due to) prioritiesz powodu priorytetów rządowych 
English to Polish
(script) clearance reportsprawozdanie odnośnie naruszenia praw autorskich i innych 
English to Polish
... a qualifying interest income for life ....dożywotnie prawo pobierania dochodów z odsetek lub pożytków z majątku 
English to Polish
... the vital importance to a client’s interests of the plea in mitigation.istotne znaczenie dla interesów klienta wniosku o uznanie okoliczności łagodzących 
English to Polish
...przy pierwszej czynności skierowanej do osoby...at the first instance of a processing activity concerning the data subject 
Polish to English
...достаточно того, чтобы...мог полагать, что...sufficient (in a particular case and in ...) that a reasonable person may believe that 
Russian to English
17&18 Victoria Cap. 80według ustawy uchwalonej w latach 17–18 panowania królowej Wiktorii, rozdział 80 
English to Polish
a lesser vote or no votegłosowanie z mniejszą niż wymaganą liczbą udziałowców lub bez głosowania 
English to Polish
a proof dietpostępowanie dowodowe 
English to Polish
a vote having been takenpo głosowaniu 
English to Polish
ABE - Achieving Best Evidencewytyczne dotyczące przesłuchania ofiar i świadków w celu pozyskania wartościowego materiału dowodowego 
English to Polish
abonament miesięcznymonthly retainer fee 
Polish to English
Abstractabstrakt/streszczenie 
English to Polish
accept the benefitsakceptować/zgodzić się na warunki 
English to Polish
accountdokonać podziału majątku/sporządzać sprawozdania finansowe 
English to Polish
acknowledgepodpisany/potwierdzony w mojej obecności 
English to Polish
act in patentz oryginalnym dokumentem dostarczonym/przekazanym/wydanym klientowi 
English to Polish
act with common law malicedziałać z nienawiścią, złośliwością lub złą wolą 
English to Polish
acting attrprawnik pełniący obowiązki adwokata 
English to Polish
acting pursuant to the Proxydziałając na podstawie Pełnomocnictwa nr. 
English to Polish
actual site portfolioaktualny portfel lokalizacji 
English to Polish
addl. distt. magistratedodatkowy sędzia okręgowy 
English to Polish
adoption of Processingspostępowania o przysposobienie dziecka 
English to Polish
affidavit of effectiveness(zaprzysiężone) oświadczenie ważności pełnomocnictwa 
English to Polish
affidavit of execution (corporation)zaprzysiężone oświadczenie świadka potwierdzające autentyczność podpisu (korporacja) 
English to Polish
affidavit of verificationoświadczenie potwierdzające prawdziwość przedstawionych faktów i stwierdzeń 
English to Polish
affiliatefilia szpitala 
English to Polish
affirmative defenses >>> first (second, third...) affirmative defensezarzuty merytoryczne wniesione w obronie pozytywnej/pierwszy zarzut merytoryczny itd. 
English to Polish
after the due datepo dacie terminu płatności 
English to Polish
agent vs. attorney in factprzedstawiciel, agent/pełnomocnik rzeczywisty 
English to Polish
akt poświadczenia dziedziczeniadeed of succession certification 
Polish to English
aktualne akty prawnecurrent laws and regulations 
Polish to English
aktualne staje się pytanie o dopuszczalnośćthe question of whether the debtor can exempt himself from .... becomes relevant 
Polish to English
aktualność informacjiWe guarantee that the information published on our website is up-to-date, complete, and accurate. 
Polish to English
all other cut of pocket expenses shall be borne by the purchaser .wszelkie inne wydatki z własnej kieszeni obciążają nabywcę 
English to Polish
all referenced aswszystkie/oba w odniesieniu do restauracji XXX 
English to Polish
allow for leavez uwzględnieniem czasu na urlop 
English to Polish
allowed as federal income rather thanktóre są dozwolone jako odliczenia od federalnego podatku dochodowego 
English to Polish
Alt Iwariant I 
Polish to English
amenity horticultureSztuka ogrodowa 
English to Polish
among the salePodczas 
English to Polish
an object of the present inventioncelem niniejszego wynalazku 
English to Polish
and Decerns.i wydaje nakaz (postanowienie, zarządzenie) 
English to Polish
and other details as set out herein or as altered from time to time.i inne szczegóły określone w niniejszym dokumencie lub okresowo wprowadzane w postaci zmian 
English to Polish
any liability to any person attaching to the directorjakakolwiek odpowiedzialność ze strony dyrektora wobec jakiejkolwiek osoby 
English to Polish
Next »

Your current localization setting

Cebuano (Bisayan)

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pangita sa pulong
  • Mga trabaho
  • Mga forum
  • Multiple search