Mga galamiton


Usa ka sumada sa mga galamitong magamit sa ProZ.com


Pag-invoice para sa mga tighubad

Daling magbuhat, magpadala, ug bantayan ang mga invoice online.


Pagpalit sa grupo sa tighubad (TGB)

Ang TGB usa ka galamitong gitanyag aron maghatag og oportunidad para sa mga tighubad nga mipalit og mga galamiton sa CAT ug uban pang software nga magkauban aron makakuha og mas ubos nga presyo ug makaangkon og dakong matigom pinaagi sa pagpalit sa grupo.


Calculator sa mga rate

Kalkulahon niini nga galamiton ang kasarangang rate nga kinahanglang isingil nimo aron makuha ang imong gustong kita, base sa mga pag-angkon nga imong gibutang. Hinumdumi nga sa bisan unsang gituki nga merkado o lugar sa espesyalisasyon, mahimong mas taas ang mga rate sa pagkakaron.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Mga rate sa komunidad

Tan-awa ang impormasyon sa gipanag-uban nga mga rate sa ProZ.com, o kalkulaha ang imong mga kaugalingong rate.


Tig-convert sa yunit

Tan-awa ang impormasyon sa gipanag-uban nga mga rate sa ProZ.com, o kalkulaha ang imong mga kaugalingong rate.

I-convert ang mga yunit sa temperatura (Celsius ug Fahrenheit), kalagyo (piye, metros, uban pa), ug uban pa.Kinatibuk-ang ideya sa site

Usa ka paspas nga pagtan-aw sa mga kagawian nga magamit sa ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pangita sa pulong
  • Mga trabaho
  • Mga forum
  • Multiple search