Jobs & directories


Usa ka sumada sa mga sistema sa trabaho ug mga direktoryo sa ProZ.com


Mga direktoryo

Sa labaw sa 375,000 nga mga nakarehistrong tiggamit, ang ProZ.com usa ka lugar sa pinakadakong komunidad sa mga tighubad ug mga tighatag og kahulugan. Ang uban pang mga direktoryo adunay mga kumpanya sa paghubad, mga tig-outsource sa trabaho nga mahitungod sa lengguwahe (nga adunay feedback gikan sa mga tighubad,) mga estudyante, ug uban pa.


Sistema sa pagmantala og trabaho

Usa ka sistema sa pagmantala og trabaho para sa mga tig-outsource nga nangita og mga quote gikan sa mga propesyunal sa lengguwahe. Makadawat og mga email kung aduna imantala nga mga trabahong gikainteresan nimo. Ang sistema sa trabaho lambigit kaayo sa Blue Board nga usa ka koleksyon sa datos sa mga tig-outsource og trabahong mahitungod sa lengguwahe nga adunay feedback gikan sa mga tighatag og serbisyo.Kinatibuk-ang ideya sa site

Usa ka paspas nga pagtan-aw sa mga kagawian nga magamit sa ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pangita sa pulong
  • Mga trabaho
  • Mga forum
  • Multiple search