Mga punoang kahibalo sa ProZ.com


Pag-alagad sa pinakadakong komunidad komunidad sa mga tighubad sa kalibutan, naghatag ang ProZ.com og komprehensibong network sa mga importanteng serbisyo, mga kakuhaan ug mga kasinatiang nagpausbaw sa mga kinabuhi sa mga miyembro niini. Ania ang usa ka listahan ug sumada sa pinakapunoang mga kagawian.


Paghatag ug pagdawat og tabang sa paghubad og mga lisud nga termino

Ang network sa KudoZ naghatag og sumdanan para sa mga tighubad ug uban pa aron tabangan ang usag usa sa mga paghubad o mga pagpasabot sa mga termino ug mga mubong pulong. Sa pagkakaron, adunay 3,797,523 nga mga pangutana sa paghubad nga gipangutana. Kining tanang mga pangutana ug ilang gisugyot nga mga paghubad naghatag og makatabang kaayo nga mapangitaang archive.


Pagkuha og mga propesyunal sa lengguwahe ug makaila og mga bag-ong kliyente

Ang ProZ.com mao ang numero unong gigikanan sa mga bagong kliyente para sa mga tighubad. Ang mga trabaho sa paghubad ug paghatag og kahulugan imantala pinaagi sa sistema sa trabaho, ug mahimong magsumite pagkahuman og quote ang mga interesadong partido. Isip dugang sa sistema sa pagmantala og trabaho, aduna usab mapangitaang direktoryo sa mga freelance nga tighubad ug tighatag og kahulugan nga mahimong gamiton aron mangita og mga propesyunal sa lengguwahe


Tambong sa mga panghitabo sa ProZ.com - mga kumperensiya, mga pagbansay-bansay ug mga pulong-pulong

Adunay mga kumperensiya, mga sesyon sa pagbansay-bansay (online ug offline) ug mga pulong-pulong sa ProZ.com (dili pormal nga mga pagtigum-tigom sa mga grupo sa mga tiggamit sa ProZ.com nga nagpuyo nga dug-ol) nga nahitabo sa tibuok kalibutan. Kini nga mga panghitabo usa ka maayong pamaagi aron pausbawon ang imong mga kahanas, makaila og mga bag-ong propesyunal, ug maglingaw!


Pagbilin og feedback mahitungod sa mga tig-outsource, basaha ang feedback sa uban pa

Ang Blue Board usa ka mapangitaang koleksyon sa datos sa mga tig-outsource og trabaho mahitungod sa lengguwahe nga adunay feedback gikan sa mga tighatag sa serbisyo. Ang mga tiggamit sa ProZ.com nga nagtrabaho sa partikular nga tig-outsource gitugutan nga magbutang og numero gikan sa 1 hangtud sa 5 sigon sa iyang "pagkaposible sa pagkuha og trabaho" sa usa ka tig-outsource, ingon usab ang usa ka mubo nga komento. Sa labaw sa 15,000 nga mga tig-outsource nga naa sa talaan, maayong gawi nga mukonsulta sa Blue Board sa dili pa modawat og trabaho gikan sa bag-ong kliyente.


Tukia ang mga isyu sa paghubad kauban sa uban pang mga propesyunal

Tukia ang mga isyung lambigit sa pagka-tighubad o tighatag og kahulugan sa mga forum sama sa Paghubad, Teknikal nga tabang sa mga galamiton sa CAT, Pag-establisar, Pag-subtitle, uban pa.Naghuna-huna kung asa magsugod?

Pagsugod pinaagi sa pagbuhat og libreng account ».
Aduna nay account sa ProZ.com? Mag-log-in »


Kinatibuk-ang ideya sa site

Usa ka paspas nga pagtan-aw sa mga kagawian nga magamit sa ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pangita sa pulong
  • Mga trabaho
  • Mga forum
  • Multiple search