Member activities


Makahibalo og dugang mahitungod sa mga aktibidad sa miyembro sa ProZ.com.


Online ug offline nga mga panghitabo

Ang online ug offline nga mga sesyon sa pagbansay-bansay sa ProZ.com naghatag og propesyunal nga pagbansay-bansay sa mga tighubad, mga tighatag og mga kahulugan ug uban pa sa sulod sa mga industriya mahitungod sa lengguwahe. Gihatag kining mga sesyon sa mga propesyunal nga adunay napamatuorang kahanas sa ilang mga field.


Mga sangka sa paghubad

Usa ka lingaw nga pamaagi aron makapahulay gikan sa imong normal nga naandang gawi ug pagsulay - ug hone - imong mga kahanas kauban sa mga kauban sa trabaho.


Nasertipika nga network sa PRO

Ang Nasertipika nga Network sa PRO sa ProZ.com usa ka bag-ong inisyatibo sa komunidad sa ProZ.com, ang katuyoan mao nga tukion ang mga kuwalipikadong tighubad ug mga kumpanya sa paghubad nga nagtrabaho sa lain-laing mga pares sa lengguwahe, ug hatagan sila og kapilian sa networking ug pagtabang sa lugar nga kinatibuk-ang adunay mga nasala nga propesyunal. Ang mga gidawat sa programa nakaangkon og "Nasertipika nga PRO sa ProZ.com" nga titulo ug selyo, nga mahimong opsyonal nga ipakita sa mga panid sa profile ug bisan asa sa sulod o gawas sa website sa ProZ.com.


Mga forum sa propesyunal nga pagtuki

Ang mga forum sa ProZ.com usa ka lugar sa gipahayag nga pagtuki para sa mga tiggamit sa ProZ.com aron tukion ang mga hisgutanan sa parehong interes sa lambigit nga wala gi-estraktura nga pormat.


Programa sa pagtudlo

Ang programa sa pagtudlo sa ProZ.com usa ka inisyatibo nga gitakda aron maghatag og mga pamaagi para sa mga hingpit nga miyembro aron makaila ang uban pang mga miyembro nga na-establisar na pag-ayo aron mokuha og aprentis.Uban pang mga aktibidad


Tan-aw og mga video nga lambigit sa paghubad

Ang programa sa pagtudlo sa ProZ.com usa ka inisyatibo nga gitakda aron maghatag og mga pamaagi para sa mga hingpit nga miyembro aron makaila ang uban pang mga miyembro nga na-establisar na pag-ayo aron mokuha og aprentis.

Mga video nga lambigit sa paghubad sa mga webinar, mga tutorial, mga sesyon sa pagbansay-bansay, mga video sa kumperensiya ug uban pa.Kinatibuk-ang ideya sa site

Usa ka paspas nga pagtan-aw sa mga kagawian nga magamit sa ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pangita sa pulong
  • Mga trabaho
  • Mga forum
  • Multiple search