Freelance translators

Ang mga tighubad, sama sa mga tighatag og kahulugan, nagpahigayon og komunikasyon sa kinatibuk-an sa mga kultura pinaagi sa paghubad sa usa ka lengguwahe ngadto sa usa pa. Nagtrabaho ang mga tighubad gamit ang nakasulat nga teksto, nga kabaligtaran sa gisulti nga pulong.

Lambigit sa paghubad ang labaw pa sa simpleng pag-convert nga base sa matag pulong gikan sa usa ka lengguwahe ngadto sa usa pa. Kinahanglan nga nasabtan pag-ayo sa mga tighubad ang gihisgotan sa bisan unsang teksto nga ilang gihubad, ingon usab ang mga kultura nga lambigit sa gigikanan ug target nga lengguwahe.

Sa labaw sa 300,000 nga nakarehistrong mga tighubad ug tighatag og kahulugan, ang ProZ.com adunay pinakadakong online nga koleksyon sa datos sa mga propesyunal sa lengguwahe sa kalibutan. Aron mangita og tighubad palihug pili og pares sa lengguwahe o sulayi ang gipausbaw nga pagpangita og tighubad ug tighatag og kahulugan. Mahimo ka usab mohangyo og mga quote para sa pihong proyekto sa paghubad pinaagi sa pagmantala og trabaho sa paghubad.

Select language pair:


Wala makita ang lengguwaheng imong gipangita? Sulayi ang Gipausbaw nga pagpangita og tighubad

Browse freelance translators by language pair:

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pangita sa pulong
  • Mga trabaho
  • Mga forum
  • Multiple search