Giunsa paggana sa sistema sa trabaho sa ProZ.com

Usa ka simpleng pagpasabot kung giunsa pagpasa ang mga trabahong mahitungod sa lengguwahe sa sistema sa trabaho sa ProZ.com.


1. Nagmantala ang usa ka tig-outsource og trabaho sa paghubad o paghatag og kahulugan

Kauban sa pagmantala sa trabaho ang mga pares sa lengguwahe, mga detalye sa proyekto, takdang panahon sa pag-quote, uban pa. Aduna usab kapilian ang nagmantala sa trabaho nga magpatuman og pipila ka partikular nga mga pagpugong sa trabaho sama sa lumad nga lengguwahe, lokasyon, ug uban pa.

Libreng magmantala og trabaho sa ProZ.com

2. Mga interesadong propesyunal sa lengguwahe nga nagpakita og interes sa trabaho

Ang mga interesado sa trabaho ug nakahatag sa mga pagpugong sa trabaho (kung aduna,) mahimong magsumite og mga quote sa nagmantala.

3. Magpili ang tig-outsource og tighatag og serbisyo ug direkta silang kontakon

Pagkahuman nga madawat ang pipila ka mga quote, mahimong mopili pagkahuman ang tig-outsource og usa o dugang pang mga tighatag og serbisyo para sa trabaho ug direkta silang kontakon. Dili maningil ang ProZ.com og bisan unsang komisyon.

4. Ang feedback opsyonal nga ibilin pagkahuman nga makumpleto ang trabaho

Pagkahuman nga makumpleto ang trabaho, mahimong magbilin og feedback para sa usag usa ang nagmantala sa trabaho ug tighatag og serbisyo.*

*Kinahanglan nga tugutan sa tighatag og serbisyo ang feedback pinaagi sa ilang profile.Para sa dugang nga impormasyon sa sistema sa trabaho, palihug susiha ang FAQ.