https://ceb.proz.com/personal-glossaries/95384-bus-financial-business-commerce-general

Translation glossary: Bus/Financial - Business/Commerce (general)

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 1,187
Next »
 
"Goals and Action Matrix"macierz/matryca celów i działań 
English to Polish
"on an equal per share basis"na podstawie równego podziału (przypadającego) na (jedną) akcję 
English to Polish
(provided on a) claims-made formokreślonegon w polisie claims made 
English to Polish
(в реестр внесена) запись о создании хa record regarding the establishment of company XXX was entered into the Unified State Register 
Russian to English
1,000's product linestysiące produktów 
English to Polish
70 net new storesw sumie 70 nowych sklepów netto 
English to Polish
a custom publicationpublikacja niestandardowa 
English to Polish
a Movement guaranteegwarancja na pokrycie ryzyka związanego z przemieszczeniem w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
English to Polish
a.m. addressw.w. adres 
English to Polish
ABSBiuro Rezerwacji/Booking Artystów (ang. Artists Booking Service, ABS) 
English to Polish
absent a changew przypadku braku zmian 
English to Polish
Acc. Dep Goodwillskumulowana amortyzacja wartości firmy 
English to Polish
acceptance-free debitingqdebetowanie/obciążanie konta bez uprzednej zgody lub zatwierdzenia 
English to Polish
accommodationjako udogodnienie 
English to Polish
account is kept in good orderw celu utrzymania pozytywnej historii konta 
English to Polish
account or debtsnieuregulowane rachunki lub zaległe należności 
English to Polish
account pricingusatalanie strategii cenowej 
English to Polish
account reporting regarding external accountssprawozdania finansowe odnośnie kont zewnętrznych 
English to Polish
account up to dateaktualizacja danych do konta 
English to Polish
accounting auditorrewident księgowy / biegły rewident 
English to Polish
accountings in securitiesrozliczenia papierów wartościowych 
English to Polish
accretive bolt-onprzejęcie naturalnie pasującego przedsiębiorstwa zwiększającego wartość firmy 
English to Polish
accrual ratewymiar urlopu cząstkowego/proporcjonalny wymiar urlopu 
English to Polish
accruednaliczone 
English to Polish
accumulated unit salesraport przedstawiający łączną liczbę sprzedanych jednostek 
English to Polish
accumulated value levelraport przedstawiający łączną wartość sprzedaży 
English to Polish
act on your responsibilityWykazać własną inicjatywę, działać z własnej inicjatywy 
English to Polish
activate for past periods vat fornałożyć podatek VAT za okresy ubiegłe 
English to Polish
Activity-full cost-structure costdziałalność - koszt całkowity - struktura kosztów 
English to Polish
Additional Indexdodatkowy współczynnik pracy/wynagrodzeń 
English to Polish
Adjustment re grossed up gift aidkorekta z tytułu zwiększonej ulgi podatkowej za darowizny dla organizacji charytatywnych 
English to Polish
AEDdirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich (AED) 
English to Polish
Affirmative claimroszczenie odszkodowawcze z tytułu szkód lub strat dotyczących amerykańskiego mienia państwowego 
English to Polish
against replacement of the accruing costsna poczet zastąpienia kosztów narastających 
English to Polish
agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznychemployment/recruitment agency for work with foreign employers abroad 
Polish to English
allowancekorekta przychodów 
English to Polish
alphawskażnik alfa efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym 
English to Polish
Ambient Commercehandel ambientowy 
English to Polish
ancilliariesusługi dodatkowe 
English to Polish
angażować aktywaemploy assets 
Polish to English
annual dollar volumeroczna wielkość sprzedaży w dolarach 
English to Polish
Annualised Net New Revenuedochody netto z nowych źródeł w ujęciu rocznym 
English to Polish
annuality in progressbieżacy rok finansowy/obrotowy/sprawozdawczy 
English to Polish
antitrust chiefkomisarz ds. konkurencji 
English to Polish
Application Samplespróbka (według zastosowania/aplikacji) dla wstępnej oceny 
English to Polish
apply without inquirywykorzystać bez kwestionowania 
English to Polish
apply without inquirywykorzystać bez kwestionowania 
English to Polish
apportion that positive balancezaliczyć powyższe dodatnie saldo na poczet 
English to Polish
as calculatedobliczone na podstawie stopy procentowej 
English to Polish
as suchdziałający w takim/powyższym charakterze 
English to Polish
Next »

Your current localization setting

Cebuano (Bisayan)

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pangita sa pulong
  • Mga trabaho
  • Mga forum
  • Multiple search