ProZ.com frequently asked questions


Terminology/term help

Main

 • 1 - Terminology/term help


 • 2 - KudoZ


  You may also be interested in:

 • a brief introduction to KudoZ

 • your KudoZ dashboard-- managing your notifications for KudoZ

 • how KudoZ PRO points can boost your directory ranking

 • the new Glossary-building KudoZ (GBK) • 2.1 - KudoZ: general

 • 1.1 - Unsa man ang KudoZ?

  Ang KudoZ usa ka-network sa nagtinabangay sa mga pulong. Pinaagi sa KudoZ, ang mga tig-gamit sa ProZ.com makahalad sa kada tagsa, ug sa mga bisita, libre nga tabang sa paghubad ug mga lisod nga mga pulong. Tan-aw sa among flash introduction aron makabalo pa ug labaw.


 • 1.2 - Glossary of KudoZ terms


  Question: The request for help posted by the asker, including at least a language pair, a field of expertise, a term and context information.

  Action buttons: Buttons located below the question that offer users access to several areas described below. The buttons are:
  Answer: Reply in the target language to the asked term, including at least the translation of the term, an explanation and the answerer's confidence level.

  Reference comment: This area is accessed with the "Post reference" button and should be used to provide information which is not in itself an answer, but which may be helpful to either the asker or other answerers. The information submitted in this way will not be subject to consideration as "best" or "most helpful", and points will not be received.

  Discussion area: This area is accessed with the "Post discussion" button and should be used for requests and additional exchanges of context information and for linguistic discussions on the question. This area should not be used to comment on answers (see rule 3.4 ) or on participants see rule 3.7). In GBK it also allows participation of users who do not meet the criteria to answer.

  Grading: The process by which the asker reviews the suggestions and awards points to the answerer who provided the translation deemed by the asker to be the most useful.

  Peer comment: A comment made by a site user concerning his agreement or disagreement with a translation suggested by a peer. Peer comments must be based on linguistic considerations and said considerations must be provided in case of disagree or neutral comments. This is the only valid way to comment on a KudoZ answer.

  Asker: A person in need of translation assistance who posts a term or phrase, providing context and the desired target language.

  Answerer: A site user who provides an answer to a KudoZ question.

  Reference poster: A site user who provides a reference comment.

  KudoZ editors: Non-moderator site users who have been given the right to perform some editing functions on KudoZ questions. • 1.3 - Unsa-on man ang pag-gana?

  Ang KudoZ 'transaction' nag-apil ug tulo ka-lakang:
  (1) A tawo nga nanginahanglan ug tabang sa paghubad magbutang ug pulong o pamulong, maghatag ug kahulugan ug ang gusto nga padulngan nga sinultihan.
  (2) Ang tig-gamit sa site magsugyot ug paghubad, maghatag ug pagsaysay ug sa uwahi uban nga mga kasayuran.
  (3) Ang tigpangutana pasundingon ang mga gisugyot ug hatagan 1 kutob 4 nga puntos sa tig-gamit sa site nga naghatag sa paghubad sa paghuna-huna nga pinaka-magamit ug pinakasakto.


 • 1.4 - Unsa ma'y maayo sa KudoZ nga mga puntos?

  Ang uban nga mga kliyente gamiton ang KudoZ nga mga puntos sa pagmarka sa mga manghuhubad para sa labaw pa nga katakus. Ang katarungan niani mao nga kung nanginahanglan ka sa serbisyo sa manghuhubad nga nakasabot sa medisina, ang tawo nga nakakuha na ug 300 puntos gikan sa medical nga mga pangutana ang maayo nga lugar sa pagsugod pangita.


 • 1.5 - NAGTUBAG: Giunsa man ang KudoZ nga mga puntos pag-update?

  Ang tinibuk-an nga KudoZ nga mga puntos nga makita sa uban nga lugar sa tibuok nga site gi-update ka-usa sa usa ka-adlaw, samtang katong sa uban nga lugar gi-update ora mismo. Mao nga usahay naa'y temporaryo nga diperensya, pero buhaton ang pag-sakto kun tanan nga puntos ma-ihap maka-usa kada adlaw.

  Ang mga kaapi makapwersa sa system nga i-update ang ilang puntos ora mismo. Pakadto sa imong KudoZ points summary nga panid ug click sa "Update points totals now".


 • 1.6 - Do I earn any KudoZ points by answering KudoZ questions?

  No. KudoZ points are only earned if one of your answer to any KudoZ question is selected by the asker or automatically by the system based on peer agreement.


 • 1.7 - Unsa man ang mga patakaran sa KudoZ nga kaapilan?

  Tan-awa ang mga patakaran sa KudoZ: General nga patakaran, Patakaran sa pagpangutana ug Patakaran sa pagtubag ug pagbuhat sa peer comments


 • 1.8 - Can friends, family members or close associates participate in my KudoZ questions or answers?

  Participation in KudoZ questions, particularly using the peer comment system to "boost" an answer, or in asking and answering to gain KudoZ points, should not be carried out among the profiles of friends, family or close associates, in order to maintain a certain level of transparency in the KudoZ arena. In cases where interacting profiles are shown to be of this type, a mutual block may be applied to the profiles (this blocks the interaction between specific profiles only, not participation in KudoZ at large) to ensure fairness.

  See also general site rule 2 for more on why this policy may be enforced.

  Access to networking features, which potentially affect other members, may be modified or revoked at the discretion of the ProZ.com team. In particular, KudoZ interaction between profiles may be blocked at the discretion of site staff at any time as a safeguard to preserve the positive, results-oriented atmosphere of KudoZ.


 • 1.9 - NAGTUBAG: Unsa man ang akong buhaton kung gisupak ang mga patakaran sa KudoZ?

  Kung gisupak ang mga patakaran sa KudoZ , kinahanglan nimo i-duso ang butang sa moderator sa sinultihan nga pares nga gipangutana. Ang lista sa mga moderator naa diri.

  Kung magkontak sa moderator aron ipahibalo ang pagsupak sa patakaran sa KudoZ, palihog i-apil tanan nga importante nga impormasyon, apil ang sumpay sa gihisgutan nga pangutana, etc.


 • 1.10 - Unsa man ang katarungan sa KudoZ nga mga matang?

  Ang KudoZ nga mga pangutana mabutang sa matang gamit ang listahan nga naa'y 100 kapin nga sulod. Ang lista, nga gibuhat pinaagi sa istatistiko gikan sa mga butang hilisgutan nga gisulod sa mga libre nga mga sinulat sa mga tig-gamit sa ProZ.com, murag gituyo nga dili klaro. Pananglitan, tungod kay ang usa nga kaapi tingali maghuna-huna ug "auto" samtang ang uban maghunahuna ug "cars", pareho kini nga mga ngalan sa matang gibuhat nga naa sa lista.

  Timan-i nga maski ang mga "kambal" nga matang sama sa kini makita nga buwag sa listahan, kini sila gisulod sa database sa pareho nga paagi. Mao nga wala sapayan maski asa ang imo pili-on -- pili-a ra ang una nga matang nga mosigo sa imong pulong.

  Kasayuran: sa kasagaran nga mga browser, kung adto na ka sa pilian nga lista, pislita ra ang letra sa matang nga naa sa imong huna-huna ("c" para sa "cars") hangtod makuha nimo ang matang nga gusto nimo.


 • 1.11 - Unsa man ang mahitabo kung dili ma gradohan ang pangutana?

  Kung ang pangutana nakadawat na ug tubag pero wala na sira sulod sa tulo ka-adlaw, naa'y ipadala nga email sa tig-pangutana nga nagpahinumdum niya nga mag-grado. Kung ang pangutana nagpabilin nga abre human sa upat nga pareho nga pahinumdum nga gipadala (sobra 2 semana), automatic kini suwayan pagpili ug pinakamaayo nga tubag. Ang 'autograding robot' magbuhat sa pagpili base sa neto nga gidaghanon sa peer 'agrees' nga nadawat sa kada tubag, base sa mosunod nga patakaran:
  - Aron mapili, kinahanglan ang tubag naa'y sa kinagamyan duha nga "net agrees" (agrees-disagrees).
  - Ang tubag nga naa'y pinakadaghan nga mga net agree ang pili-on. Kung naa'y duha nga tubag nga pareho kadaghan ang mga net agree, ang katapusan nga gisulod ang pili-on. (Ang pangatarungan ma-o nga kung ang duha nga tubag nakakuha sa pareho kadaghan nga mga net agree, ang usa nga nakakuha niani sa mas mubo nga panahon ma-o ang mas maayo.)

  Kung wala tubag nga naa'y sa kinagamyan 2 ka-net agrees, magpabilin kini nga abre.


 • 1.12 - Are askers able to close a question without awarding points?

  Yes. An asker may choose to do this when s/he has asked a question in error (misspelled term, etc.), when no answer was deemed helpful, when a better term was found elsewhere (and no answer was deemed helpful), or in other cases.


 • 1.13 - How often do askers close questions without awarding points?

  Less than 5% of the time.


 • 1.14 - Asa man nakomakita ang lista sa akong mga naglabay nga mga pangutana ug mga tubag?

  Kadto sa imong profile nga panid ug click sa KudoZ nga tab. Makita sab sa kaapi ug pilian nga maka-pwersa pag update sa ilang KudoZ nga puntos dinhi.


 • 1.15 - Can I see questions in language pairs not reported in my profile?

  Yes. You can see KudoZ questions in all language pairs by clicking on See more languages in the KudoZ questions page.


 • 1.16 - Sa unsa nga kondisyon nga tangtangon ang KoduZ nga pangutana?

  Naa'y mga napulo nga posible nga hinungdan nganong tangtangon ("squashed") ang KudoZ nga mga pangutana. Para sa paghusgut ani nga mga hinungdan, tan-awa: kini nga sinulat.


 • 1.17 - What information can I see about a KudoZ asker?

  If you move your mouse over the asker's picture in a KudoZ question you will see a mouse-over message similar to the one pictured below:  The following definitions apply:

  * Questions: the amount of questions posted by the asker.

  * Open: questions that remain open and have at least an answer not hidden and not declined by the asker.

  * Without valid answers: questions that remain open and that received no answers, or that received answers that were hidden, or declined by the asker.

  * Closed without grading: questions that were closed without grading by the asker after having received at least one answer not hidden.

  Squashed questions are not included in these statistics. If you want to get more information on the asker, a click on the asker's link will take you to the asker's profile.


 • 1.18 - Mag-unsa man ang "Vote PRO" o "Vote non-PRO" button?

  Sa KudoZ nga pangutana nga gi-markahan ug PRO, ang mga nag-apil mahimo maka-botos nga ang pangutana mamarkahan nga non-PRO, o pabali. Tulo ka butos para sa PRO o sa non-PRO ang gikinahanglan aron ma-usab ang pagmatang sa pangutana.


 • 1.19 - When posting my question I selected by mistake the wrong level (PRO, non-PRO). What can I do?

  You should submit a support request to have this issue addressed by staff.


 • 1.20 - NAGTUBAG: Hunahuna nako nga kinahanglan na mosaka ang tibuok nako nga puntos karon nga adlaw.

  Kung kaapi ka, posible nimo pwersahon ang system nga i-update ang imong puntos kanang orasa dayon. Pakadto sa imong KudoZ points summary nga panid ug click sa "Update points totals now". Kung rehistrado ka nga tig-gamit, maski unsa nga diperensya sa imong tibuok nga puntos mahimong ma sakto sulod sa 24 oras.

  Aron makita kung gihatagan ka o wala ug puntos sa usa ka pangutana, tan-awa ang KudoZ answering history sa imong profile.


 • 1.21 - NAGTUBAG: Nig-ubos ang ako usa nga KudoZ point totals. Nganong posible man kini?

  Posible nga mag-ubos ang pinili nga tinibuk-an nga puntos (overall, PRO, paagi sa field o paagi sa period). Mao kini ang mga hinungdan:

  - Naa'y pangutana nga nakuhaan na nimo ug puntos ang gitangtang o wala na-gradohan
  - Ang PRO nga pangutana nga nakuhaan na nimo ug puntos gi-usab ang matang kadto sa non-PRO (hinungdan nga nagmobo ang imong PRO total ug nagtaas ang imong non-PRO total)
  - Naa'y pangutana nga nakuhaan na nimo ug puntos nga na-usab ang matang sa lahi nga linya sa nahibaw-an (nagtaas ang imong total sa usa ka-linya ug nagmubo sa uban)
  - Paglabay sa panahon (mahimo nga hinungdan nga ang imong tinibuk-an nga puntos sulod sa tulo ka-bulan mag-ubos)

  Kung natingala ka tungod sa 8 ka-tubag nga nakuhaan nimo ug puntos gahapon, mahimo nimong makita ang imong profile answering history. Kada usa ipakita apil ang mga puntos nga imong na dawat.


 • 1.22 - NAGTUBAG: Unsaon man nako pag-usab sa kung unsa'y makita sa akong KudoZ points summary sa akong profile nga panig?

  Ang tig-gamit pwede makapili nga itago ang kung unsa nga klase sa KudoZ nga mga puntos gikan sa ilang summary gikan dinhi nga panid: http://www.proz.com/pro/?show_mode=kudoz&sub_mode=summary


 • 1.23 - What do the "ok" and "no" under the the "Gloss" (glossary) column in my KudoZ activity section indicate?  The "ok" indicates that a glossary entry derived from the KudoZ question has been entered into the glossary.

  On the other hand, the "no" indicates that no glossary entry has been entered.


 • 1.24 - NAGTUBAG: Kinahanglan nako magbuhat ug bag-o nga profile. Pwede ba nako matipon ang akong puntos gikan sa daan nga profile?

  Oo, kung kaapi ka, mabuhat sa support staff para nimo. Timan-i nga dili lang ang imong puntos, kung dili tanan nga KudoZ history (pagpangutana, mga pahayag sa kapareho, mga talaan, etc.) i-tipon sad. Dili na ka makasulod sa imong daan nga profile.

  Aron matipon ang imong mga profile, pagpasa ug hangyo nga suporta namalihog sa staff nga i-tipon ang imong KudoZ history *gikan* sa usa nga profile *kadto* sa usa pa nga profile. Ipa-ila ang mga profile pinaagi sa numero kung posible (pwede na ang username dili ka kama-o sa mga numero).

  Sa imong hangyo nga suporta, isulat nga nakasabot ka nga kini nga buhat dili na mabali, ug dili na nimo masudlan ang profile nga kung asa ang history gikuha.

  Para otrohon, kini nga pili-an naa para sa mga kaapi ra.


 • 1.25 - Unsa-on nako pagpugong sa ProZ.com term search sa pag-transliterate sa mga diacritic ug accented nga mga character?

  Sa uban nga mga kaso, ang ProZ.com term search naghatag ug limitado nga abilidad nga mag-transliteratesa mga diacritic ug accented nga mga character (panaglitan, ang pagpangita sa pulong nga "publica" mahimo makahatag ug resulta nga naa'y "pública" sad.) Aron dili mogana kini nga feature, pili-a ang "match exact phrase" nga pili-anan.


 • 1.26 - How can I enter a discussion entry?

  To enter a discussion entry you should click on the "Post discussion" button. A form will show to allow you to post a title and the body of your entry. These fields are limited to 50 and 1200 characters respectively (there is a counter to tell you how many characters you have left for the main field). There is a preview option and buttons for submitting the entry and for canceling the operation.  Once your discussion entry has been entered, you will be able to edit it during the first 24 hours, or to delete it any time, by clicking on the icons displayed on the top right corner of the entry.


 • 1.27 - Magsugyot ko nga mangayo ug bayad sa pag-apil sa KudoZ. Kini makapa-ayo sa kalidad.

  Wala pa kami plano nga limitahan ang pag-gamit sa KudoZ kutob ra sa mga kaapi. Pero, naa'y pili-an nga gihatag aron maghan-ay sa viewing and notifications nga mga pinihig sa mapaagi nga ang mga pangutana ra gikan sa mga kaapi ang imong makita. Gihapon, kung gusto nimo, posible nga mag-ingon ka sa pinihig nga ang mga tig-tubag mga kaapi ra.


 • 1.28 - Are KudoZ questions indexed by search engines?

  Yes. As with the public forums, KudoZ questions are indexed by search engines.

  Keep in mind that this can (and should) work in your favor. A series of excellent KudoZ answers, or of helpful, professional forum posts, boost your web visibility to potential clients, and may also give them a further means of evaluating you as a translator and as a professional.


 • 1.29 - What do the time references next to the confidence level and in the peer section indicate?

  They indicate the time elapsed from the moment the question was asked until the other action "answer", "peer comment" took place. The times shown are measured in relation to moment the question was asked.


 • 1.30 - Can the asker enter in the glossary a term different from the one suggested in the selected question?

  Yes. Points are (or should be) given to the most helpful answer, while the best possible term should be entered in the glossary, even if it was not suggested by the answerer who won the points.

  Imagine for instance that you ask for a difficult technical term and get several similar alternatives, but one of the answers provided a very clear explanation that helped you understand the meaning of the term and its usage. Then you could pick another of the alternatives, and still consider this the most helpful answer.

  It is also possible for askers to find the best term on their own and enter a term that was suggested in none of the answers provided, but still select a most helpful answer.


 • 1.31 - A user in my sub-community regularly posts bad answers and they are sometimes selected and I am concerned that the glossary will deteriorate. Many valuable colleagues are of the same opinion and several of them have abandoned KudoZ. What can be done?

  The system includes the "disagree" feature. If answers considered invalid receive several disagrees based on linguistic (not personal) comments, then the amount of "bad" answers is likely to be reduced.


 • 1.32 - I was the first to provide the right answer to a KudoZ question and then other user provided the same answer adding few more explanations and received the points (instead of agreeing to my answer). Is this allowed?

  Askers have the right to select the answers they consider most helpful to their questions.
  There is nothing wrong in taking the time to provide the best possible answer, including references and explanations, even if a term has been already suggested. Limiting this right would turn KudoZ into a race to post a term with little or no explanations, and it would discourage better researched and more complete answers.


 • 1.33 - How does the first validated answer mode work?

  Askers have the option of asking questions in "first validated answer" (FVA) mode. When the FVA option is selected, instead of multiple answers being submitted and the asker selecting the one that is most helpful, the goal is for one correct translation to be agreed upon by the answerer community. An FVA question is therefore considered closed as soon as one answer gets two net agrees (in top pairs, two net agrees must come from users who meet the criteria for the question).

  The effect for askers is that they can ask a question, and some time later be sent an answer that has been validated. It is considered that this option to "leave the decision to the pros" may appeal to some askers, particularly those who do not speak the target language. Various other possibilities may also be presented by this new approach.

  Note that FVA questions are always not-for-points, and that they are targeted at those who work in the language pair, have expressed at least an interest in the selected field, and are native in the target language when the question is in a top pair. (However, others are not prevented from answering.) • Main - Top


 • 2.2 - Asking

 • 2.1 - Unsa man ang kahulugan sa "term help" isip gi-hubad sa balaod http://www.proz.com/siterules/kudoz_general/1.1#1.1 ?

  Mahimong magamit ang mga pangutana sa KudoZ pangayo ug tabang sa mga sulti o mga panultihon.

  Grupo sa mga pulong (kutob porlominos 10) kinahanglan ibutang sa usa ra kapangutana kung mahimo kini nga dili mabo-ak nga bu-ok, sama sa mga panultihon (e.g. 'ang tawo nga dili molingi sa ginikanan dili kaabot sa pa-adtoan') nga mahimong pipila ka-pulong ang gitas-on ug ang pagpapas sa maski asa nga parte dili makabuhat ug maayo sa pangutana.

  Pwede pud ang mga tigpangutana makabutang ug mga laray aron makatabang nga mahibaw-an ang kahulugan, paghan-ay sa mga pulong o ang gramatiko nga hilisgutan, pero kini pagabuhaton sa kaangayan nga usa ra nga sinultihan nga pares sa pulong. Ang usa ra nga sinultihan nga mga pangutana sa KudoZ mahimong ipangutanan pinaagi sa pagpili sa pareho nga sinultihan sa ginikanan ug sa padulngan nga mga sinultihan.


 • 2.2 - What is the meaning of "one term is allowed per question" in KudoZ rule 2.1?

  Unless they share a root or are otherwise related, terms should be posted separately--an asker should not ask how to say "apple" and "banana" in the same question. This means that a question such as "flotsam/jetsam/derelict" in a context of maritime law would be not valid, since the terms are independent and should posted in three separate questions. On the other hand, "the flotsam and jetsam of the inner city" would be OK, as the terms flotsam and jetsam are related in a unit of meaning. Other examples of valid KudoZ questions are: "screen / screening" (they share a root), "Many levels in this game were heavily tuned for smoothness" (terms related as a unit of meaning in a particular context).


 • 2.3 - NANGUTANA: Naa ba'y limit sa gidaghanon sa akong mga pangutana?

  Oo. Ang imong kada adlaw nga limit (gisukod sa nag-slide nga 24-oras nga period) depende sa katas-on sa imong pagkasakop. Kung dili ka rehistrado sa ProZ.com, naa kay usa (1) nga pangutana kada adlaw. Kung rehistrado ka pero dili kaapi, makapangutana ka ug lima (5). Kung kaapi ka, makapangutana ka ug kinse (15). Naa sad sinemana nga limit nga 20 ka-pangutana para rehistrado nga dili kaapi ug 60 ka-pangutana sa mga kaapi. Kung naa kay napulo (10) ka-pangutana nga nakadawat ug tinuod nga tubag ug abre labaw sa semana, dili na ka tugutan makapangutana pa ug labaw. Palihog gradohi ug isara kato nga mga pangutana aron makapadayon pagpangutana.


 • 2.4 - What happens if I ask questions beyond the daily or weekly limits?

  When you ask questions beyond the limits corresponding to your membership status, these extra questions are added to the KudoZ question queue and they will be made visible automatically when enough time has elapsed for the question to be within asking limits.

  When this happens you will see a message like this one:  When you click to see your queue, you will see a table like this one:  Members have higher limits and can request limit waivers via the support system.


 • 2.5 - NANGUTANA: Hilig nako hipuson sa ang akong mga pangutana sa pulong hangtod mahuman ang project. Naa ba'y paagi nga makalusot ko sa limit?

  Nagtu-o kami nga ang limit nga kinse (15) kada adlaw taas na kaayo para sa kasagaran nga tawo. Pinaagi sa pagbuwag sa imong mga pangutana sulod sa katapusan nga duha ka-adlaw sa project, makapangutana ka ug trienta (30). Kung kinahanglan nimo ang mas daghan ug usa ka nga kaapi, pwede ka makahangyo sa Support staff nga hatagan ka ug temporaryo nga exemption.


 • 2.6 - Can I post a question in more than one language pair?

  It is not possible to post a single question in different language pairs. However, several questions in different language pairs may be posted for a single term.


 • 2.7 - NANGUTANA: Pwede ba ko makapangutana ug monolingual nga kudoz nga pangutana?

  Oo, pero wala specific nga lugar sa Kudoz area. Ang imong buhaton, kung mangutana ka sa usa ra sinultihan (p.e.: English to English) kadto sa Ask sa Kudoz tab. Unya, sa porma, click sa See more languages'. Makita ka ug duha nga lista kung asa makapili ka sa sinultihan nga imong gusto makaduha. Kana nga paagi, ma-o kana ang monolingual nga pangutana.


 • 2.8 - NANGUTANA: Dili ko sigurado kung ang pangutana kinahanglan matangmatangon isip non-PRO o PRO. Unsa man ang kalahian?

  Samtang wala paagi aron makabuhat ug klaro nga linya, ang musunod nga mga batbat gidawat para sa duha kaklase sa pangutana:

  PRO nga mga pangutana katong gipangutana sa OR nga kaangayan sa mga professional nga mga translators. Non-PRO nga mga pangutana katong gipangutana sa mga tawo nga dili professional nga mga translators, ug mahimong matubag sa bilingual nga tawo maski dili mag-gamit sa diksyonaryo.

  Kung mugamit sa mga batbat sa taas, ibuwag ang imong kaugalingon sa imong background/specialisation ug paghunahuan sa - hypothetical - sinalagma nga pinili nga bilingual nga tawo. Unsa man kaayo nga kini nga tawo makabuhat ug maayo nga paghubad sa pulong o pamulong sa pangutana (ug sa kana nga kahulugan nga gipakita) gikan sa taas sa iyang ulo? Kung dili, PRO kana nga pangutana.

  Naa nay sinulat nga nagsalaysay bahin kini sa mas dawon pa nga detalye.


 • 2.9 - What should I do if I don't have context to include in my KudoZ question?

  There is always some context to provide, such as information about the type of customer (an oil company? a plumber? a dentist? ), the type of document you are translating, the subject, etc.

  Even in the extreme case of posting an item in a list there is hope. Imagine a question posted as:


  Question: quolly
  Fields: Law/Patents - Other
  Context: It's in a list - (sorry but) no context available.


  Now with a deeper understanding of what context is and what purpose it serves, some questions may elicit useful information and, quite possibly, lead to a valid answer.

  For example:

  - What does the patent describe? And if it's a revolutionary ion engine for spacecraft, change the fields to Tech/Enginnering - Space/Aeronautics - Ion engine design.

  - What is the purpose of the list? There's a big difference of context between a list of engine parts and a list of tools used to assemble an engine.

  - What are the adjacent items in the list? Very often lists contain related terms, and to an expert the meaning of the obscure term may well be clear when seen along with the other items.

  - What is the country of origin of the text, and/or of its author? Words are often misused by non-native speakers.

  - Does the overall quality of the source text suggest the problem term is 'just another typo or scanno' in a text riddled with rubbish or is it, on the contrary, a real term that's probably being used correctly.

  Armed with that meaningful context we have a new question, such as:


  Question: quolly
  Fields: Tech/Enginnering - Space/Aeronautics - Ion engine design
  Context: It's in a list of tools used in the assembly of spacecraft engines, mentioned in the patent for a revolutionary ion engine.
  The rest of the text seems to be well-written by a native English-speaker (from a well-known manufacturing company in the UK), so I don't think it's an error in the source text.


  Of course, this doesn't guarantee there will be a valid answer, but at least that will not be for "no context".


 • 2.10 - NANGUTANA: Pwede ba ko makapuno ug impormasyon sa akong pangutana? Mausab ba kini nako?

  Dili ka maka-usab sa imong pangutana, pero makapuno ka ug mga timaan. Naa't porma nga mugawas sa panid sa pangutana. (Kung mawala ka sa imong pangutana, tan-awa sa email nga kompirmasyon para sa sumpay.)


 • 2.11 - Can KudoZ askers direct their questions to specific site users?

  Yes. When posting a KudoZ question, askers are given the option to restrict their KudoZ questions by 1) profile information (native language, language pair and field) and 2) membership status. If the asker selects the option "Only ProZ.com members may answer" when posting his/her question, the "Answer" button will not be visible to non-members and the following message will show to them:

  The asker has directed this question specifically to ProZ.com users who:
  ... are ProZ.com members (You do not appear to be) Join ProZ.com >


  If the asker specifies a restriction connected with native language, level of expertise in the specified language pair or level of expertise in the field, those that do not meet these criteria will be informed of this, but still invited to post an answer:

  The asker has directed this question specifically to ProZ.com users who:
  ... have expressed interest in this pair (You have)
  ... report a "specialty" level of expertise in the subject field (You have not) [Edit]
  ... are native speakers of Tonga (Nya) or Nzima (You have not reported that you are) [Edit]
  Although you do not meet the criteria, you may suggest a translation if you like


 • 2.12 - NANGUTANA: Pwede ba nako ipadala ang akong pangutana sa pila ra ka tawo nga akong kaila?

  Pwede kana nimo mabuhat kung kaapi ka (nga nagbayad) sa ProZ.com.


 • 2.13 - NANGUTANA: Nganong maglimit man ko ug pangutana sa pipila nga mga tawo?

  Daghan sa mga tig-tubag sa KudoZ nakabalo na kung kinsa nga mga ProZ.com member ang nag-specialize sa kung unsa nga mga linya. Sa mga gihatag nga mga pulong, mopili sila pagkonsulta direkta kadto sa mga eksperto. Ang pagbuhat ani sa KudoZ makahimo sa kini nga paagi nga mas standardized ug mas sayon, ug makasiguro nga naa'y searchable nga talaan ang mahipos sa gihatag nga panghubad.


 • 2.14 - NANGUTANA: Nganong ako man i-limit ang pagpasulod sa pangutana sa pipila nga klase sa mga kaapi?

  Usahay, ang tigpangutana naghingita ug feedback gikan sa pinili nga grupo, pananglitan lumad nga manunulti, katong nagtrabaho sa linya, o uban nga klase sa mga kaapi sa ProZ.com. Naa'y functionality nga gihatag pagsuporta ani nga pinihig.


 • 2.15 - NANGUTANA: Kung mangutana ko sa pribado nga paagi, ie. limitahan kini nako sa usa ra sa kong mga team, mugawas ba kini sa uban? Mihimo nga mapangita sa mga archives?

  Kung kaapi ka, pwede kini nimo nga pulong mahimo nga probado sa wala katapusan. Kung rehistrado ra ka nga tig-gamit, pwede kini pulong nimo mahimo nga pribado sulod sa usa kabulan, kahuman ani nga panahon mahimo na kini nga pangpubliko ug mahimong mapangita.

  Importante nga timaan: Ang murag-banko nga seguridad wala gigamit sa KudoZ, maski pa sa mga pribado nga mga pangutana. Dili angay ibutang sa KudoZ ang mga sensitibo nga mga pangutana, maski pa mag-gamit sa mga pilianan nga pang-pribado.


 • 2.16 - I see a "squash" button under a KudoZ question I have posted, what does that mean?

  If you have posted a KudoZ term help question and it has not received an answer, you will have the option to "squash" or remove the question until it receives at least one answer. This allows users to remove mistakenly-posted questions without the assistance of a moderator or KudoZ editor.


 • 2.17 - NANGUTANA: Unsaon nako pagpasalamat sa mga tig-tubag sa KudoZ maski wala pa naka-balibad o naka-grado?

  Pwede maka-click sa ngalan sa tawo ug makasulat niya paagi sa profile nga panid. Mahimo kini nga hinungdan nga ipadala ang email.

  Pwede nimo mahimo nga kasayuran ang KudoZ nga pangutana paagi sa URL.


 • 2.18 - NANGUTANA: Unsaon man nako pag-grado sa akong KudoZ nga pangutana?

  Aron makagrado sa imong KudoZ nga pangutana, kinahanglan mo mag-click sa sumpay nga nag-ingon "Select this answer as most helpful" sulod sa kahon sa tubag nga pinakamagamit. Kahuman nimo click sa "Select this answer as most helpful" nga sumpay, naa'y window nga mogawas nga makatugot nimo paghatag ug KudoZ nga puntos ug masulod ang KudoZ nga pulog sa imong glossary, sa KudoZ Open Glossary (KOG), o pareho.


 • 2.19 - I did not enter the term to the KOG at the time I graded my question, but I would like to enter it now. How can I do that?

  Simply click on the "gloss" button below the "Summary of answers provided" chart.


 • 2.20 - Can I grade my question less than 24 hours after posting it?

  KudoZ rule 2.10 recommends that askers allow at least twenty-four (24) hours to pass before closing a question.

  To select the most helpful answer, the asker clicks on the link in the selected answer:
  If less than 24 hours have elapsed since the question was posted, the following window will open:
  If the asker chooses to wait until 24 hours have elapsed since the question was posted, the question will remain open and it will be graded normally by the asker.

  If, on the other hand, the asker chooses to select the most helpful answer at this time, a new window will open to allow them to enter their preferences:
  This window will allow the asker to select the most helpful answer, to assign points to it and to post a grading comment. The asker also has the option to select and edit a glossary entry associated with this answer.

  If the asker does not select a glossary entry, the following message will be displayed:
  If the asker makes a glossary entry, the message will include the following information:
  Once this form is submitted, the question will remain open and new answers and peer comments can be added. About 72 hours after this submission, the system will grade the question in accordance with the following criteria:

  a) If none of the answers has a net peer grading (agrees minus disagrees) of 2 or more, then the option selected by the asker will be used.

  b) If at least one answer has a net peer grading higher than 1 and one of the answers has a net peer grading higher than the others, then this answer will be selected.

  c) If at least one answer has a net peer grading higher than 1 and two or more answers share the same top peer grading, the answer posted last will be selected. The logic behind this criterion is that all those agreed to the second answer have seen the first one and still voted for the second, therefore preferring the second answer, while those that voted for the first one may not have seen the second answer when voted.

  If the answer selected by the asker was chosen due to lack of votes or because the community voted for it, the amount of points, grading comment and (if entered) glossary entry selected by the asker will be chosen. If the asker did not make a glossary entry, one will be created automatically using the asked term and the suggested term.

  If a different answer from the one selected by the asker was chosen by the community, 4 points will be assigned to this answer and a glossary entry will be created using the asked term and the suggested term.

  After grading, the question will show the following message: • 2.21 - NANGUTANA: Nawagtang nako ang akong KudoZ email confirmation nga sumpay, unsa-on nako pag-grado sa akong KudoZ nga pangutana karon?

  Kung nawagtang nimo ang imong KudoZ email confirmation nga sumpay, pwede pa ka makakuha ug lahi nga kopya pinaagi sa pagkontak sa suporta sa online ticket system ug/o kung dili sa pag-kontak sa moderator ug ingnan sila nga ipadala usab ang sumpay sa imong email address. Panumdum, importante nga ipadala nimo ang KudoZ URL sa imong pangutana kung mangayo sa lahi nga kopya sa email confirmation.

  Kung dili ka makahinumdum sa KudoZ URL, ug dili naka-log in sa pagpasa sa imong pangutana, gikinahanglan nimo magkontak sa online nga suporta aron sila ang mag-grado para nimo.


 • 2.22 - NANGUTANA: Pwede ba ko makahatag ug puntos sa labaw sa usa nga tubag?

  Dili, makapili ra ka ug usa nga "pinaka-nakatabang" nga tubag. Ang pagbahin-bahin sa mga puntos sa mga tig-tubag nahunahuna-an sa una pa, pero wala gipadayon tungod kay gamay ra ang benepisyo nga makuha, ug pagka lisod sa pagpatuman sa pagpadagan sa mga puntos ug katong mga problema sama sa pagbahin sa upat ka puntos sa tulo nga mga tubag. Ang maayo nga giya sa mga kaso kung asa dili ka makadesisyon sa tubag mao ang pagpili sa usa nga pinakadako ang natabang nimo. Sa kaso nga duha o labaw pa pareho sa pagkatabang ang mga tubag, pili-a ang una (mapatas man sad kini para sa mga tig-tubag sa dugay nga panahon).


 • 2.23 - Ako na sira ang pangutana nga wala nakapili ug pinakama-ayo nga tubag. Pwede ba kini na ma-abrehan otro karon?

  Oo, kinahanglan ka mag-click sa UNCLOSE button. Kung nagduda ka, pasa ug support ticket.


 • 2.24 - NANGUTANA: Unsaon man nako pagsira sa ako KudoZ nga pangutana maski wala kini matubag?

  Sa pangutana nga panid, click sa 'Grade' nga button. Dalhon ka niani sa sunod nga panid, kung asa kinahanglan nimo mag-click sa 'Close without grading' nga button. (credit: Mikhail Kropotov)


 • 2.25 - NANGUTANA: Unsa-on nako pagpa-hunong sa pagdawat sa mga email nga pahinumdum aron gradohan ang ako mga pangutana?

  Ang mga tigpangutana padalhan ug mga email nga pahinumdum aron gradohan ang abre nga mga KudoZ nga pangutana nga naa'y takus nga mga tubag human sa 5, 7, 9, ug 11 ka-adlaw ang nag-labay gikan sa pagpangutana.

  Aron mahunong ang pagdawat sa kini nga mga email nga pahinumdum, ang tigpangutana kinahanglan magbuhat sa usa sa masunod:

  - Pili-a ang pinaka-dako ang tabang nga tubag;
  - I-sira ang pangutana nga wala may gipili nga tubag (click sa "Close", "Close w/o Grading" buttons);
  - Balibad sa tanan nga tubag karon, pero pasagdi ang pangutanan nga abre para sa sunod nga mga tubag. Aron mabuhat kini, click sa "[None of these answers are appropriate; do not remind me to select one]" sa taas sa lista sa mga tubag.


 • 2.26 - Unsa man ang basehan sa gidaghanon sa puntos (1-4) nga akong ihatag sa gipili nga tubag?

  Kung mag-desisyon kung pila ka-puntos ang ihatag, palihog hunahuna-a kini nga sukdanan isip giya:

  4: Mahimong madawat ang tubag, maayo ang pag-saysay, naghatag ug kasayuran (o dili kinahanglan)
  3: Mahimong madawat ang tubag, maayo ang pag-saysay, pero kulang sa kasayuran
  2: Mahimong madawat ang tubag
  1: Medyo nakatabang gamay ang tubag


 • 2.27 - Points were awarded to an answer to my question but I would like to select another answer instead. How can I un-grade my question?

  To un-grade a question you have asked in order to award the points to the answer you found most helpful, you will need to first obtain the agreement of the answerer to whom the points have been given. Both you and the answerer should express this agreement either to the assigned moderator(s), or via support request.


 • 2.28 - I have included confidential information in a question. Can I have it removed?

  If you posted a KudoZ question that contains confidential information, please submit a support request, specifying the exact information you would like to have remove so that staff can remove this information for you. • Main - Top


 • 2.3 - Answering

 • 3.1 - NAGTUBAG: Wala ko'y makita nga KudoZ nga pangutana. Unsa man akong mabuhat?

  Palihog ipadala ang URL, ug ang screenshot sa panid, ngadto sa support at proz.com!


 • 3.2 - NAGTUBAG: Kung mangita ko mga pangutana gikan sa mga kaapi ra, naa ko'y natingalahan.

  Ang pag-gamit sa members-only nga pili-anan (naa sa "asker type" sa KudoZ list nga panid - http://www.proz.com/kudoz) makalimitar sa mga pangutana nga imong makita kutob ra sa mga gipangutana sa mga tig-gamit nga kaapi *sa oras nga nangutana sila*. Tungod kay ang membership nga matang sa mga tig-pangutana bag-o ra nga gitala, gamay ra ang resulta. Gihapon, tungod daghan kalain ang porma sa pagkasakop ((full, partial), ug tungod nga ang uban nga pagkasakop magpapas, makabuhat ug pagka-ingon nga naay dili mao.


 • 3.3 - Kung serado na ang pangutana ug nahatagan na ug puntos matubag pa ba kini nako?

  Sa higayon nga mahatagan na ug puntos, ang pangutana i-serado, pero maski pa serado matubag kini nimo.
  Ang katarungan bahin kini ma-o nga katugutan ka nga makahatag sa tanan nga tabang nga imong mahatag sa tigpangutana, maski pa nakadesisyon na siya nga iya nang nakita ang pinakama-ayo nga tubag sa iyang pangutana.


 • 3.4 - NAGTUBAG: Ma-usab ba nako ang tubag ako gihatag sa KudoZ nga pangutana?

  Dili. Ang pag-usab sa tubag dili patas sa uban nga mga tigtubag. Mahimo pa nimo mahunahuna-an nga pakapinan ug pahayag sa imong tubag. Sa uban nga mga higayon, ang dili ma-o nga tubag mahimong matago sa tigtubag ug ang sakto nga tubag ang ipuli sa iyang lugar.


 • 3.5 - NAGTUBAG: Nganong mogawas man ang pulong nga "Hide" sa akong mga kahon sa tubag?

  Pwede nimo matago ang imong kaugalingon mga tubag. Mao kini ang paagi sa pagbawi sa imong mga tubag.


 • 3.6 - NAGTUBAG: Unsa-on nako pagpakita sa tubag nga ako gitago?

  Ang mga tubag nga gitago na dili na makita pa otro. Gamita ra ang "Hide answer" nga sumpay kung gusto nimo nga itago na permanente ang imong tubag.


 • 3.7 - If I hide my answer and submit a new one, is this against site rules for answering?

  Posting multiple answers in systematic way is out of line with rule http://www.proz.com/siterules/kudoz_answ/3.3#3.3 (hidden answers are included in this count).

  Hiding an answer with disagrees and re-posting the same answer (thus "cleaning" the negative peer comments) would be out of line with rule http://www.proz.com/siterules/general/2#2 .

  Hiding a wrong answer (even with disagrees) and posting a different one is valid, provided it is not done in a systematic way.


 • 3.8 - Will my hidden answers be visible in my list of answers?

  You will always be able to see the answers you have hidden in your list of KudoZ answers. Other users will only see your hidden answers if you have hidden 10% or more of your total answers (but no less than 20 answers).

  Hidden answers will figure under the Answered tab in the KudoZ activity section of profiles, with the link to the question, but with "Answer hidden by answerer" instead of the source and target term.

  They will also be added to the total count of Questions answered (shown on the main page of profiles) and in the statistics found in the KudoZ activity section.


 • 3.9 - What is the meaning of "no more than one answer per question" in KudoZ rule 3.1?

  Submitting an answer to a KudoZ question and then submitting one or more additional answers to the same question is discouraged (even if the original answer was hidden) and doing this in a systematic way is forbidden by the rules. Answerers can add as many comments as they want to their answers. Offering several terms together in the same answer (ANSWER1/ANSWER2/ANSWER3) is not forbidden, but discouraged, as it interferes with the glossary format.


 • 3.10 - NAGTUBAG: Unsa man buot ipasabot kung ang pangutana gimarkahan ug "Not for points"?

  Ang uban nga mga tig-gamit nagtu-o nga ang paghatag sa KudoZ nga puntos makababag sa KudoZ nga eksperyensya. Posible kana nga tig-gamit magpili nga himu-on ang pangutanan nga "not for points" kung mangutana. Ang KudoZ nga puntos dili makuha pinaagi sa pagtubag sa ingani nga mga pangutana.


 • 3.11 - NAGTUBAG: Kung magtubag ko sa "not for points" nga mga pangutana, mugawas ba sila sa KudoZ history sa akong profile nga panid?

  Oo. Kana sila markahan sa kolor nga magpakita nga wala puntos nga ipanghatag.


 • 3.12 - NAGTUBAG: Ang pagtubag sa "not for points" nga mga pangutana makatabang nga mag-maayo pa akong posisyon sa KudoZ leaderboard o sa translator directory sa ProZ.com?

  Wala. Ang benepisyo sa pagtubag sa "not for points" nga mga pangutana dili technical, dili sila direkta (pagkahibalo, pagkatabang, pagakalambigit, etc.)


 • 3.13 - What does Confidence level show?

  Confidence level is the degree of certainty expressed by an answerer regarding his or her own answer. This information is provided by an answerer in the Kudoz Answer form. Confidence level is a required field and an answerer is suggested to select one of the 5 (five) possible confidence levels:

  Highest - I am sure
  High
  Medium
  Low
  Lowest - I am guessing


 • 3.14 - I don't know the answer to a KudoZ question, but I have some information that could help the asker. Where should I post this information?

  If you cannot think of an appropriate answer to a KudoZ question, but you have information that may help the asker or other participants to come up with a good translation, make a reference post by clicking on "Post reference" and include such relevant information.

  Note: Reference posts cannot be selected as most helpful and so no points cannot be awarded to reference posters.


 • 3.15 - I do not see the "Post reference" button in a KudoZ question. Why?

  Once you posted a Kudoz answer, you will not be able to post a reference. It is assumed that you put all the information in your Kudoz answer. This makes your answer a more useful resource, and ensures all the information is kept in one place.

  It is possible to post a reference and then an answer, but not possible to post an answer first and then a reference.


 • 3.16 - Under what conditions can an answerer use the discussion entries feature?

  Answerers can use the discussion entry to ask the asker for context information or to engage in linguistic discussions of some points of the question asked. In general, opinions on other answers should be provided in the peer grading interface while additional comments supporting their answers should be presented as comments in the answers themselves. Systematic use of the discussion entry to promote an answer provided will not be allowed.


 • 3.17 - How can I avoid answering questions from askers who tend to close their questions without grading them?

  You can see how many questions an asker has closed without grading by mousing over their name in a KudoZ question they have asked. (There is also an option to filter out questions from certain askers in the lists of questions.)


 • 3.18 - • Main - Top


 • 2.4 - Peer commenting

 • 4.1 - NAGTUBAG: Maka-uyon ba ko sa labaw sa usa nga tubag sa pangutana?

  Oo. Gidasig ka nga umuyon sa gidaghanon sa tubag nga para nimo sakto, ug dili umuyon sa gidaghanon sa tubag nga para nimo dili sakto.


 • 4.2 - NAGTUBAG: Unsa man mahitabo human naa dili mo-uyon sa tubag?

  Ang dili pag-uyon sa pagkatinuod sinyas para sa tawo nga nangutana nga gibati nimo (ug uban tingali) nga dili sakto ang tubag, kahuman ani libre ang tigpangutana nga dawaton o dili ang sugyot.

  Ang "mechanical" ra nga epekto mao nga kung "auto-graded" ang pangutana, ang mga dili pag-uyon iphon kontra sa tubag nga dili mapili.


 • 4.3 - NAGTUBAG: Nagbutang ko ug peer comment ug gusto magtubag sa tubag nga akong nadawat. Pwede ba?

  Dili. Aron mapugngan ang KudoZ threads nga magtaas kaayo, dili itugot ang daghan nga pa-ilis-ilis palibot sa usa nga tubag. Pwede ang kapareho magpahayag ug ang tigtubag makatubag--pero ang baylohay diha ra nahuman. (Ang abilidad sa pag-usab sa mga peer comment, ug mga tubag kanila, gihatag ra sa panuyo nga pag-usab sa panlitok, pagsakto sa bu-ak nga sumpay, o pagbuhat ug pareha nga mga pag-usab.) Siguruha nga mahatag nimo ang imong punto nga klaro ug completo; naa ra ka usa nga higayon.


 • 4.4 - Naa ko nakita nga sumpay sa "edit/delete" sa akong pahayag sa katupong. Para sa unsa man na?

  Ang "edit/delete" nga sumpay naghatag kanimo ug abilidad nga usbon ang imong pahayag sa katupong. Paluhog timan-i kini nga abilidad gi-hatag ra sa panuyo nga pag-usab sa panlitok, paghusto sa putol nga mga sumpay, o pagbuhat ug parehas nga mga pag-usab.


 • 4.5 - Can I comment on an answerer's confidence level in my peer comment?

  No. Peer comments should be purely linguistic in nature (see KudoZ rule 3.5). Making comments or insinuations regarding an answerer's confidence level would not be in line with KudoZ rule 3.7.

 • Main - Top


 • 2.5 - KudoZ editors

 • 5.1 - NAGTUBAG: Naa ko nakita nga mga tig-gamit (dili mga moderator) nga nag-usab sa pagmatang, o manangtang, sa kanang uban mga pangutana. Gi-unsa man pamili kini nga mga kaapi?

  Mahimong maka-imbita ang mga moderator ug mga kaapi/rehistrado nga mga tig-gamit nga naa na sa kinamob-an 500 KudoZ nga puntos aron magbasa sa giya sa pag-usab sa matang ug suksuk, ug pagkuha ug mubo nga pasulit. Katong mga makapasa naa'y katungod pag-usab sa ingani nga paagi.


 • 5.2 - Is site moderation one of the responsibilities of KudoZ editors?

  No. KudoZ editors are site users who have been given the right to perform some editing functions on KudoZ questions, namely the change or reversion of KudoZ question language pairs, the removal of questions if these are not in line with site rules or if they are duplicated, and the change of KudoZ question fields.

  Moderators are site members who have volunteered to foster and protect the positive, results-oriented atmosphere that makes ProZ.com possible by greeting and guiding new participants in KudoZ and enforcing site rules in a consistent and structured manner.

  In no way are KudoZ editors entitled or expected to act as site moderators. KudoZ editors, just as site members, are required to contact staff or moderators to report any form of abuse.


 • 5.3 - NAGTUBAG: Naa'y nigawas nga pili-an nga nagtugot nako nga ma-usab ang mga pangutana sa uban nga tawo. Ngano man?

  Kung maka-abot ug pila ka-puntos sa KudoZ (500), naa'y pila nga mga pilianan nga mang-gawas para sa pagbuhat ug mga panulid sa mga pangutana nga gibutang sa uban. Kung ang pangutana kinahanglan nga Espanyol padulong sa Englis pero nakalista isip Englis padulong sa Espanyol, sige buhata ang panulid.


 • 5.4 - I would like to apply to become a KudoZ editor. Can I?

  No, it is not possible to submit an application to become a KudoZ editor, an invitation has to be issued by a moderator or site staff.


 • 5.5 - Can KudoZ editors reclassify a question form PRO into non-PRO and vice versa?

  No, KudoZ editors and moderators will have to vote like any other member for the change of status of questions (instead of forcing this change of status.)


 • 5.6 - Does membership determine someone's eligibility to become a KudoZ editor?

  No, eligibility is not determined by membership status. • Main - Top


 • 2.6 - KudoZ notifications

 • 6.1 - NAGTUBAG: Wala ko may madawat nga maski unsa nga KudoZ email nga mga pahibalo.

  Kung wala gyud ka madawat nga KudoZ email alerts, ug wala gyud ka may nadawat, tan-awa ang kahimtang sa imong profile nga panid. Wala ka'y madawat nga maski unsa nga mga pahibalo kung:
  - wala ka'y gisulod nga mga pares sa sinultihan
  - wala ka'y gisulod nga linya sa nahibaw-an
  - wala nimo gipili ang KudoZ email nga pahibalo sa imong email nga pinihig.

  Kung nakadawat ka sa una ug mga pahibalo, ug maski wala may gin-usab nihunong pagdawat nila, tingali ug naa'y pipila nga hinungdan:
  - ni-intol ang imong una nga mga mensahe, ug 'gitatakan' nga daot ang imong email address (tan-awa ang personal data sa imong profile nga panid; tingali'g na pun-an sa mga character nga 'xxx' ang unahan sa imong address
  - naa'y problema sa ProZ.com email notifications. (Tan-awa ang site status nga panid para sa impormasyon)
  - ikaw o ang imong ISP nag-usab o nag-puno sa filtering, ug ang filtering nakapugong sa mga pahibalo nga maka-abot nimo (naa'y nahibaw-an nga problema sa terra.es, pananglitan)

  Kung kahuman tan-aw sa taas wala nimo nakita ang problema, pagsulod ug hangyo nga suporta nga naa'y sumpay padulong sa maski usa ra nga KudoZ nga pangutana nga gipahibalo ka unta.


 • 6.2 - NAGTUBAG: Dili nako madawat tanan nga KudoZ nga mga pahibalo nga ka-angayan unta.

  Sa panahon nga naa'y email alert nga mogawas para sa KudoZ nga mga pangutana, apil sa mga matang nga gihunahuna mao ang: pares sa sinultihan, butang hilisgutan, ug sukod sa kalisod. Kung wala ka nakadawat sa email nga pahibalo sa pangutana, siguruha nga ang kahimutangan ug pinihig sa imong profile nag-ingon nga kinahanglan nadawat kana nimo. Kung kumbinsido ka mao kana, palihog pasa ug hangyo nga suporta, apil ang (mga) URL sa usa o labaw pa nga mga KudoZ nga pangutana nga kung asa gipahibalo ka unta. Tan-awon sa ProZ.com staff kung ang alert email para nimo ni-larga o wala gikan sa ProZ.com nga mga server. (Kung nilarga, basig naa'y problema, o nasala, panghitabo sa imong ISP o sa imong lokal nga computer.)


 • 6.3 - NAGTUBAG: Sobra kadaghan ang akong madawat nga mga KudoZ email nga pahibalo.

  Aron ma-ibanan ang kadaghanon sa KudoZ email nga mga pahibalo nga imong madawat, suwayi pili ug mas gamay nga mga butang hilisgutan sa imong KudoZ notification preferences. Aron mahunong ang pagdawat sa KudoZ email nga mga pahibalo, pili-a ra ang 'No' nga pilian sa una nga pangutana sa KudoZ Dashboard..


 • 6.4 - NAGTUBAG: Usahay makakuha ko sa gi-email nga mga pangutana nga dili makita sa site, ug usahay makakita ko ug mga pangutana nga wala na-email...

  Ang pagpinihig sa email ug sa pagtan-aw buhaton sa buwag nga paagi. Ang pagpinihig sa email buhaton pinaagi sa imong dashboard - http://www.proz.com/dashboard - ug ang pagpinihig sa pagtan-aw buhaton pinaagi sa KudoZ list nga panid - http://www.proz.com/kudoz


 • 6.5 - NAGTUBAG: Unsa man ang daily digest?

  Mensahe kini nga naa'y sulod nga mubo nga kasumahan sa mga pangutana nga gihatag sa usa ka adlaw, ug mubo nga lista sa mga tubag sa kana nga mga pangutana.


 • 6.6 - NAGTUBAG: Unsa-on man nako pagdawat ug KudoZ nga pahibalo gikan sa akong team?

  Maski kinsa nga kaapi sa imong team makabutang ug KudoZ nga pangutana nga pribado sa inyong team. Aron makadawat ug mga pahibalo para sa ingani nga mga klase sa mga pangutana kinahanglan ra nimo nga i-on ang imong pahibalo ug ang gi-asoy nga pares sa sinultihan o gi-interesan nga pares.


 • 6.7 - Can I track a particular KudoZ question?

  Yes. If you are a paying member you can track any KudoZ question. For each question you will see a track setting box in the left navigation column of the page which looks like this:

  When you check this box and click on save, you will receive a notification each time a reference post or an answer is posted.

  Also, there is a selection box in the discussion area that allows the tracking of the discussion entries of a particular question:  When you select the "track question" box, the "track discussion" will also be selected. You can then de-select any of them independently.

  When you post a reference comment, an answer or a discussion entry, the "track discussion" box is selected. If you de-select it once it will no longer be automatically selected again in this question.


 • 6.8 - How can I get notifications when a certain person asks a KudoZ question?

  In order to get a notification every time a certain registered user asks a KudoZ question you have to "flag" this asker as follows:

  In your top drop-down menu select KudoZ -> Dashboard  On the left panel of your KudoZ dashboard, select the option "Asker flags & filters"  This is the box used for flagging askers. In this case no asker has been flagged yet:  To flag an asker you should enter the user's ID in the corresponding box and pres "Flag asker". If you don't know this number you should click on the link "Search" to open a search tool:  In this case a search by name brings the user's ID and username:  Once the asker was flagged, it will look like this in your dashboard page:  And it will look like this when the flagged asker posts a question:  Notification will be sent to you of flagged askers' questions, even when they do not match your notification settings.


 • 6.9 - I don't want notifications of a particular person's questions-- what can I do?

  If you become convinced that a certain member is not likely to ask questions that are of interest to you, you may opt to "filter" that member's questions (regardless of your notification settings.)

  To do so you should select KudoZ -> Dashboard in your top drop-down menu:  On the left panel of your KudoZ dashboard, select the option "Asker flags & filters"  This is the box used for filtering askers. In this case no asker has been filtered yet:  To filter an asker you should enter the user's ID in the corresponding box and pres "Filter asker". If you don't know this number you should click on the link "Search answerers" to open a search tool:  In this case a search by name brings the user's ID and username:  Once the asker was filtered, it will look like this in your dashboard page:  And it will look like this when the filtered asker posts a question:  Notification will NOT be sent to you of filtered askers' questions, even when they do match your notification settings. Also, these questions will not be shown to you when you select KudoZ - Answer questions, even when they match your selection criteria.


 • 6.10 - How can I get notifications when a certain user posts a KudoZ answer or reference comment?

  In order to get a notification every time a certain registered user posts a KudoZ answer or reference comment you have get this user's authorization to track his/her answers. To do so:

  In your top drop-down menu select My ProZ.com -> Dashboard  In the dashboard page select "Answerer tracking"  In the answerer tracking page you can click on "Search for answerer" and enter the corresponding information on name, username of profile number and then click on "Search" and on the found profile name.  At this point the dashboard will show the corresponding profile number and username. You may send a personalized message before sending the request by means of the "track answerer" button.
  You can also start this procedure by clicking on the "track this answerer" in an answer or reference comment posted by this user:
  After submitting the request, the dashboard will record it as pending:  While the request is pending, you will see a special message in each answer or reference comment posted by this user:  Once your request was accepted, the dashboard will show the following indication:  If you want to stop tracking this user, click on "remove".

  You will also see the following in each answer or reference comment posted by the user you are tracking:
  You will receive a notification each time this user posts an answer or a reference comment.


 • 6.11 - What are my options for the KudoZ tracking feature?

  There are three basic conditions that you can configure selecting My ProZ.com -> Dashboard in your top drop-down menu :  In the dashboard page select "Answerer tracking"  In the box "Who can track you" on the right side of the dashboard you can select the following options:

  * Allow anyone to track my answers: requests will be automatically approved.
  * Ask me for permission on a case-by-case basis: you will be asked each time a request is received.
  * Do not allow anyone to track my answers: all requests will be automatically rejected
 • 6.12 - A user asked for authorization to track my KudoZ answers. Why would someone want to do this?

  While the motives could be different for each user, two likely reasons to do so would be (a) to learn from someone who is good in a certain field of expertise or (b) to evaluate a translator for possible future collaborations. Remember that you can revoke the right to track your answers at any time.


 • 6.13 - A site user would like to track my answers, what should I do?

  To work on your answer tracking options, select My ProZ.com -> Dashboard in your top drop-down menu :  In the dashboard page select "Answerer tracking"  On this page you will see the notification that you have a pending request to be tracked by a colleague and, on the right side, the identity and message from the colleague willing who sent the request:  This right side panel allows you to approve or decline the request. If you chose to approve it you will be asked for a confirmation:  Note that you can at this point select the option "Allow anyone else who wants to track my answers to do so as well", so that further requests will be automatically approved.

  Once you approved one or more users for tracking your answers, you will find them at the table of colleagues tracking you:  This panel allows you to revoke individually the permission to track your answers granted to any of those colleagues.


 • 6.14 - How can I be notified of KudoZ questions in other language pairs?

  To be notified of questions asked in language pairs you do not want to list as working language pairs in your profile, just report the language pairs in question as interest language pairs.

  To do so, go to your Profile Updater and report your 'non-working' language pairs in the Languages section.

  Once reported, click on Edit next to each language pair just added and select I only have an interest in this pair, do not show it in my profile. Remember to save all the changes you apply.

  Finally, go to your KudoZ dashboard and set your KudoZ notifications preferences for these language pairs as you have done for your working language pairs.


 • 6.15 - I want to get Kudoz notifications for opposite language pairs to my working languages.

  First, indicate direct pairs as "working" and reverse pairs as "interest" in your Profile Updater . Then, use these parameters to set up notifications settings. • Main - Top • 3 - Glossary-building KudoZ

 • 3.1 - What is the purpose of the glossary-building KudoZ (GBK) questions?

  The primary purpose of this new question type is to enable the ProZ.com community to together find the best translation of a given term into a given language, and to incorporate the term and its translation into an authoritative glossary which will be made available openly under the Creative Commons "by" license ("CC-by").

  A secondary purpose of the new format is to provide opportunities for KudoZ participation (along with the associated benefits of networking, learning and professional differentiation), in pairs and fields in which few questions are currently asked.


 • 3.2 - How do glossary-building KudoZ (GBK) work?

  A glossary-building KudoZ (GBK) 'transaction' involves three steps:

  (1) Posting: A term is posted by an authorized person for translation into one or more pairs. A definition and one or more example sentences are included with the question. Notification of the GBK-type question is sent to interested and qualified site users.

  (2) "Speciality" stage: During the 72 hours following the posting, qualified parties are able to suggest translations including terms, definitions, example sentences and optionally references. These parties will also be able to post peer comments and grading on the answers provided.

  (3) At the end of the submission period the system will attempt to close the question. If successful, a notification will be sent to the person who posted the selected answer, 4 points will be assigned to that answer (unless the question was posted as not-for-points) and a glossary entry will be created and stored. If closing proves impossible, notifications will be sent to all interested and qualified parties and a "working" phase will last until the peer-grading received allows for the closure of the question.


 • 3.3 - Who can participate in the glossary-building KudoZ (GBK) questions?

  Participation in a GBK question, including answering, posting references and grading, is limited during the first 72 hours to site users who (1) Have the corresponding field(s) of expertise among their "speciality" fields. (2) Have the corresponding language pair or the reverse pair among their working ones. (3) Are native in either source or target languages.

  During the "working" phase (questions still open after the first 72-hours period) participation is extended to site users who satisfy the language pair and native language criteria and have the field of expertise among their working ones.

  All users can post discussion entries.


 • 3.4 - Why is the participation limited in glossary-building KudoZ?

  The purpose of the glossary-building KudoZ is to coordinate the efforts of willing members of the ProZ.com community in building up an authoritative glossary of terms and their translations in many languages and fields. With a focus on the quality of the resulting glossary entries and ample time for submission and selection of answers, it was decided to limit participation to specialists in the field and language pair.


 • 3.5 - Why are these limitations not applied to "help term" KudoZ as well?

  The main goal of "term help" KudoZ is to provide those in need of translation assistance with access to timely help. Therefore the access is open to allow the participation of anybody willing and able to help. The asker selects the most helpful among the responses received (and awards points for it).


 • 3.6 - What are the additional fields of expertise?

  A GBK has a main field of expertise and may have one or more additional fields of expertise. These additional field are also included in the filter (notifications and access to the question).

  For instance a question with primary field "telecommunications" may also be related to "computers: software" and to "Computers: systems, networks"

  This will be only related to notifications and access (and in the future to searches in the glossary). The corresponding KudoZ points will be assigned to the primary field.

  The additional fields are included in the GBK term searches.


 • 3.7 - I added in my profile the specialty field needed to answer a GBK question but I still can't answer it.

  Users who adds a new "specialty" field of expertise to their profiles will not be provided access to GBK filtered by this particular field for 72 hours after implementing this change. This aims to preventing users from modifying their profiles in order to "follow" the specialties requested in the questions.

  This restriction will not apply to profiles created less than a month ago.


 • 3.8 - How are GBK questions graded?

  At the end of the 72-hours submission phase (and periodically if the question entered in a selection phase) an 'auto-grading robot' makes its selection based on the net number of peer 'agrees' received by each answer, according to the following rules:
  * To be considered, an answer must have at least two "net agrees" (agrees minus disagrees).
  * The answer with the highest number of net agrees is selected.
  * If two answers have the same number of net agrees, the one posted by the answerer with the corresponding language pair ranked higher is selected.
  * If still undecided, the alternative entered latest is selected. The logic behind this criterion is that all those agreed to the second answer have seen the first one and still voted for the second, therefore preferring the second answer, while those that voted for the first one may not have seen the second answer when voted.


 • 3.9 - The submission period for a GBK question has ended and the question is still open. Can I still submit a translation?

  Yes. Answers can be posted during the "working" period, or even after the question has been closed.


 • 3.10 - Can I provide more than one answer as different options when answering a GBK question?

  Answerers in GBK can provide more than one answer to the same term, as this is the proper way to offer synonyms. In this case the example sentence(s) should include the term offered in each answer.


 • 3.11 - Can I post more than one term in my answer to a GBK question?

  No. Even if you know two or more different terms to answer a GBK question you should provide only one of them in your answer, the one used in the example sentence(s).

  If you know synonyms or other possible interpretations of the term asked besides the one you already offered in your answer, you can provide additional answer(s), each containing just a term, and with definition and example sentences related to that term.


 • 3.12 - Is it OK to to answer a GBK question suggesting the same term already offered in another answer?

  Yes. A GBK answer includes a term, a definition and at least one example sentence. The term is only a part of the answer, and it could happen that the second answer offering the same term includes, for instance, a better definition.

  Time should not play such a central role in GBK, where a better answer should be more relevant than a faster one.


 • 3.13 - I want (or do not want) to receive notifications about GBK questions, what should I do?

  You should un-check (check) the option "Ignore glossary-building questions " and click on "Save settings" in the KudoZ dashboard.


 • 3.14 - I want to receive only notifications about GBK questions, what should I do?

  You should select the option Asker type = "Glossary-building questions " in the KudoZ dashboard.


 • 3.15 - How are the GBK questions created?

  "Glossary-building KudoZ concepts" are selected from current KudoZ entries or from other sources, and are edited to make sure they have the proper terms, definitions and examples of use. This is currently being done in English, but other languages could be added later.

  This is being currently done by site staff, but in the future this task will be performed by site members who will be part of a "GBK (Glossary-building KudoZ) team".


 • 3.16 - There is no "neutral" option in the peer comments. How can I leave a comment to the answerer?

  If you are allowed to provide a peer-comment, then you should be able to post a note to the answerer by using the link provided at the bottom of the answer.  The messages posted will be visible above the voting area of the question:


 • 3.17 - What is the "Glossary-building KudoZ questions" box displayed in the home page? Can I customize what I see there?

  Users who meet the criteria to answer GBK questions and have a minimum of 5 or 10 open questions available to answer (selectable) will be presented with a box displaying a randomly selected open question.

  Like many other home page features, users can select not to see this box, or customize its position by clicking the "customize" link on the feature or selecting
  "My ProZ.com" -> "My settings" -> "Site settings" • Main - Top


 • 4 - Glossaries

 • 4.1 - How do I create a glossary?

  To add a new glossary to the My glossary section, just click on 'Enter terms' and complete the entry addition form. Note that in order to create a new glossary at least one term must be entered (and from this term the glossary will be created). If no glossary name is specified in the entry addition form, then the term will be added to your glossary but not to a specific one (i.e. no new glossary will be generated).


 • 4.2 - How do I add a term to a glossary?

  1. Go to your Profile
  2. Select "Enter Terms" under the Glossary heading (left column of Profile)


 • 4.3 - How do I upload an existing glossary?

  Only plain text, standard format glossary can be uploaded. Word documents, RTF files, or any format other than plain text will not work. The maximum allowed file size is 2MB. If you have a glossary file larger than 2MB, please break it up into smaller pieces.
  Note: Glossaries should be in the form:
  source termtarget termNotesURL

  (Notes and URL are optional.)

  1. Go to your profile
  2. Click on your name
  3. Select "Enter Terms" under Glossary
  4. Select "Upload your glossaries!" located at the bottom of the page.


 • 4.4 - How do I edit a glossary or an existing term?

  Note that these instructions apply only to terms in your personal glossaries. Terms in the site-wide KudoZ glossary can only be edited by a moderator. If you want to suggest a change to a term in the site-wide glossary, you can contact the appropriate moderator using the moderator list.

  To edit an existing term:

  1. Go to My Proz.com
  2. Click on My Glossary
  3. Click on the name of the glossary where the term is
  4. Click the term in question
  5. Click the 'Edit or add info to this term' at the bottom of the page
  6. Edit the existing information or add new information, and click the "Enter" button to save your changes

  To edit the name of a glossary:

  1. Go to My Proz.com
  2. Click on My Glossary
  3. Click on the [Rename] link, next to the glossary you want to edit


 • 4.5 - How can I rename a ProZ.com personal glossary?

  In the new site menu the "My glossary" section can be found if you mouseover your site name at the top of the screen and selecting the "My glossary" section under the "More" section of the drop down menu being displayed.

  If you are using the old site menu to rename a glossary you should:

  1. Go to My Proz.com

  2. Click on My Glossary

  3. Click on the [Rename] link, next to the glossary you want to edit.


 • 4.6 - Can I transfer my ProZ.com glossaries to my computer and/or print them?

  No, for the time being it is not possible to download or print your ProZ.com glossaries.


 • 4.7 - How do I move a term from one glossary to another?

  1. Go to your Profile page
  2. Click the name of the glossary where the term is
  3. Click the term in question
  4. Click the 'Edit or add info to this term' at the bottom of the page.
  5. There will now be a drop down list 'Your Glossary' that will allow you to change which glossary the term belongs to. You may move it to another glossary, or create a new glossary that the term will be added to.


 • 4.8 - How can I merge my glossaries?

  Please submit a support request informing which glossaries should be merged.


 • 4.9 - How can I send/receive glossaries through my profile?

  You can send and/or receive glossary files using the Send file (beta)... tool in profiles.

  You will find more information about the Send file (beta)... option here.


 • 4.10 - How can I remove an existing glossary?

  To remove a glossary you have created from the My glossary section, just click on "[Delete]" next to the glossary name in the "Glossaries" box at the top of the glossaries page. A message will show asking you to confirm the removal. Just click on 'Yes' so that your glossary is removed.


 • 4.11 - I cannot find my ProZ.com glossary at ProZ.com user glossaries page. What should I do?

  Please submit a support request, reporting the name of your glossary and the field you had selected for it. You may also specify the page used to add terms to your glossary in the support request.


 • 4.12 - Can I create a trilingual glossary?

  There is no such possibility. Only bilingual glossaries are possible. • Main - Top


 • 5 - GlossPost

 • 5.1 - What is GlossPost?

  GlossPost is a searchable database of links to glossaries on the Internet. It has been compiled by members of ProZ.com and the YahooGroup of the same name created in February 2000 by Brazilian translator and conference interpreter Maria Eugenia Farre. The database is maintained by a group of volunteer moderators, however any ProZ.com member can search the database or submit new glossary URLs.


 • 5.2 - What are the goals driving GlossPost at ProZ.com?

  We have three main goals:

  - To create an online terminology resource with searching capabilities specifically designed for the needs of translators.
  - To enlarge the database by benefiting from the collaborative spirit of ProZ.com users.
  - To ensure the accessibility of GlossPost and honor the commitment of providing a free and useful resource for translators across the globe.


 • 5.3 - What are the possibilities created by the collaboration between GlossPost and ProZ.com?

  In brief: creating a larger database of glossary URLs, with addresses in more language combinations, annotated by translators. Since its inception, GlossPost has attracted mostly translators specializing in Western languages. Since ProZ.com is a huge multilingual community with active participants across the whole linguistic spectrum, we hope that translators of other languages will also feel compelled to add links to the glossaries they use in their daily work to the benefit of all.

  We also hope to contribute with the expertise acquired in moderating GlossPost to make the new site a useful and efficient online terminology resource.


 • 5.4 - How many links from the original GlossPost archives have been included?

  At launch, approximately 1,600 links from the archives have been included automatically. This doesn't cover the entire GlossPost original database, but there are plans to import more links in the future, as time permits.


 • 5.5 - Will the links in the GlossPost database at ProZ.com be checked to prevent dead pages and repeat URLs?

  In our new home at ProZ.com, we want to address all the concerns and issues that affected GlossPost subscribers in the past. Link rot is one of them, and we are not the only sufferers. The GlossPost URLs at ProZ.com will be checked periodically using an automated function to make sure that the database remains as current as possible. Also, manual editing of the URLs has been made possible. Links can be checked and marked good or bad, made invisible or visible to other users by the users themselves and also by the moderators. Incomplete entries can be supplemented by addition information from other users.


 • 5.6 - What are the searching capabilities included in the GlossPost database at ProZ.com?

  The searching capabilities have been greatly improved. At the new database, users will be able to browse the glossary URLs, search by keyword, language combination, discipline or BSO category. For obvious reasons, the ability to search by language combination was one of the most common requests received from GlossPost subscribers. A feature enabling automated announcements of glossary URLs in the language combinations specified by ProZ.com users is also being studied.


 • 5.7 - How can I contribute to the expansion of this glossary database?

  By posting the URLs of glossaries, dictionaries and other terminology resources you find on the web.

  You can also contribute to this initiative by editing and verifying the links included in the database (this option may or may not be available, depending on your site activity level). Also, since the project has just been kicked off, it will be extremely valuable to get as much feedback as possible about the design and results the searchers are getting. Please send your feedback to support.


 • 5.8 - What is the posting procedure?

  The posting form can be found here.

  The fields are:

  URL: enter the URL for the resource (glossary, terminology database or dictionary)
  Title: enter a title for the resource, e.g. Hydrology Glossary or Dog Breeds or Turkish Language Dictionary
  Source: enter the source for the resource, e.g. Unicode.org or Association of Dog Breeders of America or Academie Francaise
  Comment: enter useful comments pertaining to the URL, e.g. "reliable translations", "single-page glossary", "downloadable as .pdf", "watch your step, contains typos".
  Source Language: select the source language(s) from the list. If many languages are included, as is commonly the case with EU resources, you can select the All/Many languages radio button.
  Target Language: select the target language(s) from the list. If many languages are included, as is commonly the case with EU resources, you can select the All/Many languages radio button.
  Disciplines: select one or more disciplines, as you would when submitting a KudoZ question.
  BSO Category: select one or more BSO categories

  When you have completed the fields you want to add, press the Submit button. It's not necessary to fill in all the fields, but if possible, try to fill in as many as you can. This will help us build a better database and enable you to get more precise results in the future. Note, however, that some fields are mandatory and marked with a * for your convenience. Your entry will not be vetted before you have completed the mandatory fields.


 • 5.9 - In what language should I post?

  The GlossPost moderator suggests and encourages users to post in English. However, we realize that this may not always be possible, due to multiculturalism considerations. Comments in other languages are considered OK, but for the benefit of all and better search results, try to include at least a few words in English in the keyword field and/or give a title to the glossary in English.


 • 5.10 - As a ProZ.com user, will I get any benefits from posting glossaries?

  Yes! Members will be awarded 10 browniz points for each URL submitted, and 5 browniz points for each edited entry. The name of the poster and editor will be acknowledged when URLs are displayed.


 • 5.11 - How can I report bugs or send suggestions?

  Feedback is always welcome. Please send an e-mail to support.


 • 5.12 - What will happen to the GlossPost list at Yahoogroups?

  The GlossPost list at Yahoogroups will be eventually phased out and replaced by the new resource at ProZ.com. For the time being, however, it will continue to run under the moderatorship of Maria Eugenia Farre. There will also be some forwarding of links from GlossPost at Yps and the Translator Resources Forum to GlossPost at ProZ.com. However, GlossPost subscribers and Translator Resources Forum users are encouraged to post their new finds to GlossPost at ProZ.com.


 • 5.13 - Where can I learn more about the history of GlossPost?

  This interview with GlossPost creator Maria Eugenia Farre contains more information on the list's history. • Main - Top


 • 6 - Wikiwords

 • 6.1 - What is Wikiwords?

  Wikiwords is a collaborative project to create a dictionary of all terms in all languages with definitions and example sentences. More information about this initiative can be found here: http://www.proz.com/wikiwords?pg=about


 • 6.2 - How is Wikiwords affiliated with ProZ.com?

  Wikiwords was created and maintained by ProZ.com. However, active support for this service is no longer offered by ProZ.com staff.


 • 6.3 - What should I do if I can't find a term in Wikiwords?

  If you can't find a term in Wikiwords, try using the ProZ.com term search or ask a KudoZ question. • Main - Top


 • 7 - • Main - Top