Education


>Usa ka sumada sa lain-laing mga matang sa mga kurso sa pagbansay-bansay, mga webinar ug mga kakuhaang pang-edukasyon nga magamit sa mga tighubad ug mga tighatag og kahulugan sa ProZ.com.


Mga gikinahanglang kurso

Pagbansay-bansay sa kaugalingong lakang: Online nga pagbansay-bansay nga mahimo nimong gamiton sa imong kaugalingong lakang.
Direktang pagbansay-bansay: Magamit niining mga kurso ang Skype, email, o uban pang parehong gikauyonang mga platform.
Mga video: Mga video sa lain-laing mga hisgotanan nga lambigit sa industriya sa paghubad.

Mga naka-iskedyul nga kurso

Mga webinar: Mga online nga presentasyon nga gibuhat sa aktwal nga oras sa virtual nga lawak-tunghaan.
Online nga mga sesyon sa pagbansay-bansay: Pareho sa mga webinar, ang online nga mga sesyon sa pagbansay-bansay kasagarang mas taas, mas interaktibo, ug naghatag og mas ma-download nga materyal.
Personal nga pagbansay-bansay: Nag-atubangay nga mga sesyon sa pagbansay-bansay nga molungtad sa taliwala sa 1 hangtud 2 ka adlaw ug mahitabo sa mga lungsod sa tibuok kalibutan.
Pagbansay-bansay sa SDL Trados: Makahibalo kung unsaon paggamit og maayo ang imong mga produkto sa SDL Trados gikan sa nasertipika nga mga tigbansay-bansay sa SDL Trados.

Koleksyon sa kahibalo

Wiki sa industriya sa paghubad: Nagtugot sa mga tiggamit sa ProZ.com nga ipanag-uban ug ipaambit ang ilang mga kolektibong kahibalo sa mga hisgotanan sa industriya sa paghubad. Mahimong apil sa mao nga mga hisgotanan kung unsaon pagsugod sa industriya, mga isyu sa buwis sa lain-laing mga nasud, mga galamiton sa CAT, kalidad sa paghubad, uban pa.
Mga artikulo: Usa ka online nga koleksyon sa mga artikulo ug mga lambigit nga kahibalo sa mga hisgotanan nga gikainteresan sa mga tighubad, mga tighatag og kahulugan, ug uban pang mga propesyunal sa lengguwahe.
Mga libro: Mga libro nga lambigit sa paghubad nga gibaligya sa ProZ.com.


Kinatibuk-ang ideya sa site

Usa ka paspas nga pagtan-aw sa mga kagawian nga magamit sa ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pangita sa pulong
  • Mga trabaho
  • Mga forum
  • Multiple search